Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Morgan & Russell score
Deze schaal bevat een aantal herstelcriteria gebaseerd op vijf variabelen: voedselinname en gewicht, menstruatie, psychische toestand, psychoseksueel en sociaal-economisch functioneren; de meeste onderzoeken beperken zich tot twee variabelen: lichaamsgewicht en menstruatie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Meerwaarde van gezinstherapie na hospitalisatie voor anorexia nervosa bij adolescenten?

Depestele L.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 8 pagina 97 - 98


Op basis van deze studie kunnen we besluiten dat gezinstherapie als onderdeel van de nazorg na een opname voor anorexia nervosa, een meerwaarde kan betekenen bij adolescenten. De studiepopulatie was echter te klein om een duidelijk statistisch significant verschil te kunnen aantonen. Men zag een klinische verbetering van het lichaamsgewicht en de menstruatiecyclus, maar de kans op heropname verminderde niet. We kunnen op basis van deze studie geen uitspraak doen over werlke processen werkzaam zijn bij gezinstherapie.