Resultaat met woordenlijst ( 1 )


New York University (NYU) delayed paragraph recall test
In deze test wordt aan de deelnemers gevraagd om een bepaalde paragraaf tekst te memoriseren om hem daarna verbaal te reproduceren. De score komt overeen met het aantal zinnen dat wordt uitgesproken. Hoe hoger de score, hoe beter het geheugen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Kan rivastigmine de ziekte van Alzheimer voorkomen?

Vermeire E.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 2 pagina 26 - 27


Deze studie toont aan dat bij personen met MCI rivastigmine in vergelijking met placebo de evolutie naar dementie niet kan afremmen. Er werden na vier jaar evenmin significante verschillen gezien in cognitief functioneren, gedrag en dagelijks functioneren. De relatie tussen MCI en dementie is bovendien slecht gekend. Momenteel is er voor geen enkele cholinesterase-inhibitor enig effect op de progressie van MCI naar dementie aangetoond.