Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Outpatient Bleeding Risk Index
Aan de hand van vier risicofactoren deelt de OBRI patiënten in groepen in met een laag (één risicofactor), matig (twee of drie risicofactoren) of hoog (vier risicofactoren) bloedingsrisico. De risicofactoren zijn: ≥65 jaar, voorgeschiedenis van CVA, voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding of een ernstige comorbiditeit (recent myocardinfarct, creatinine >1,5 mg/dl en hematocriet <30% of diabetes mellitus).
OBRI
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Warfarine plus aspirine na acuut coronair syndroom

Van Cleemput J.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 7 pagina 106 - 108


Deze meta-analyse toont aan dat na een acuut coronair syndroom bij patiënten <70 jaar die geen invasieve behandeling ondergingen, warfarine toevoegen aan een behandeling met aspirine het risico op myocardinfarct, CVA en revascularisatie reduceert, maar het risico op mineure en majeure bloedingen verhoogt. De verhouding tussen de cardiovasculaire winst en het risico op bloedingen is afhankelijk van het cardiovasculaire risico en het bloedingsrisico van de patiënt. Omdat we op dit moment niet beschikken over gevalideerde scores om deze risico’s na een acuut coronair syndroom te berekenen, wordt de combinatie van warfarine en aspirine in de praktijk slechts zelden gebruikt.