Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Oxford guideline grading of practice recommendations score
Op basis van deze score kan men een niveau van bewijskracht toekennen aan een aanbeveling: niveau A voor een aanbeveling die is gebaseerd op consistente RCT’s van hoge methodologische kwaliteit en niveau B voor een aanbeveling die is gebaseerd op consistente RCT’s van lage methodologische kwaliteit.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Dit systematisch literatuuroverzicht over de niet-medicamenteuze aanpak van de ziekte van Alzheimer en daaraan gerelateerde problemen laat niet toe om praktische conclusies te formuleren voor de clinicus.