Resultaat met woordenlijst ( 3 )


Patient Assessment of Constipation – Quality of Life (PAC-QOL)-vragenlijst
Deze vragenlijst wordt gebruikt om de invloed van symptomen van obstipatie op de levenskwaliteit te meten. Ze bestaat uit 28 items in 4 domeinen (fysiek ongemak, psychisch ongemak, zorgen en bezorgdheden, tevredenheid) die op een 5-punten Likertschaal (0=afwezig tot 4=steeds extreem aanwezig) gescoord worden.
Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde studie toont aan dat prucalopride aan een dosis van 1-2 mg per dag de stoelgangsfrequentie na 3 maanden statistisch significant verbetert bij een geselecteerde groep mannen met ernstige chronische obstipatie. De klinische relevantie en de duurzaamheid van dit effect is echter nog onduidelijk. Ook wat betreft de veiligheid is nog onderzoek op lange termijn noodzakelijk.

De resultaten van deze studie tonen aan dat subcutane injectie van methylnaltrexon op korte termijn effectief is voor de behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij patiënten met chronische, niet-maligne pijn. De studie vergelijkt methylnaltrexon niet met een optimale behandeling met laxativa (vooral dan als preventieve behandeling bij de start van opioïden).

Picosulfaat voor chronische obstipatie?

Chevalier P. , De Cort P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 17 - 18


De resultaten van deze vier weken durende RCT tonen een voordeel aan van natriumpicosulfaat voor de behandeling van chronische, functionele obstipatie bij een sterk geselecteerde, hoofdzakelijk vrouwelijke populatie. We beschikken niet over vergelijkingen met andere laxativa, in het bijzonder met deze die momenteel aanbevolen zijn.