Resultaat met woordenlijst ( 1 )


PDSS
Deze schaal meet de ernst van zeven dimensies van paniekstoornissen: de frequentie van paniekaanvallen, onrust tijdens een aanval, angst anticiperend op een aanval, agorafobie, angst voor lichamelijke sensaties, invloed op het functioneren op het werk en invloed op het sociaal functioneren. De test wordt afgenomen als een semi-gestructureerd interview. Elk item wordt gescoord op een vijfpuntsschaal. De totaalscore is het gemiddelde van alle zeven items.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Cognitieve gedragstherapie of imipramine bij paniekstoornissen?

De Meyere M.

Minerva 2001 Vol 30 nummer 10 pagina 464 - 467


Deze studie toont aan dat in een gespecialiseerde setting cognitieve gedragstherapie (CGT) evenwaardig is aan imipramine in de behandeling van paniekstoornissen. De combinatie van de twee therapieën geeft weinig meerwaarde. Deze studie zegt niets over de plaats van andere antidepressiva en benzodiazepines bij paniekstoornissen.