Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Post-Traumatic Stress Disorder symptom scale
Deze schaal bestaat uit 49 vragen, gebaseerd op de DSM-IV-criteria voor PTSD. De vragenlijst wordt door de patiënt zelf ingevuld en wordt vooral gebruikt als screeningsinstrument voor PTSD.
PTSD
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Eénmalige debriefing na psychologisch trauma

Rogiers R.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 9 pagina 146 - 148


Uit deze meta-analyse blijkt dat na een psychologisch trauma een éénmalige debriefing de symptomen van een posttraumatische stress-stoornis of andere psychiatrische stoornis (angst of depressie) niet kan voorkomen.