Resultaat met woordenlijst ( 0 )


screening
Dit is de activiteit waarbij men tracht een niet eerder gediagnosticeerd gezondheidsprobleem of risicofactor bij een persoon of in een populatie te identificeren. Men maakt hierbij gebruik van testen of andere methoden die een onderscheid kunnen maken tussen personen die het betreffende probleem hebben of een groot risico lopen en personen die het probleem niet hebben. Bij ‘mass screening’ is de screening gericht op een gehele populatie. Bij ‘selectieve screening’ screent men alleen bepaalde (hoogrisico)groepen in een populatie.

n