Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Sokolow-Lyon-Index
Dit is de som van de grootste S in V1 of V2 en de grootste R in V5 of V6 op het ECG. Men spreekt van linkerventrikelhypertrofie als de index ≥35 mm.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Losartan of atenolol bij hypertensie: resultaten van de LIFE-studie

De Cort P.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 1 pagina 4 - 7


Sartanen zijn niet geïndiceerd in de behandeling van niet-gecompliceerde essentiële hypertensie in de huisartsenpraktijk.