Resultaat met woordenlijst ( 1 )


State-trait anxiety inventory
Deze lijst bestaat uit twee reeksen van twintig vragen waarmee men enerzijds peilt naar de tijdelijke respons (gevoelens van spanning en verhoogde autonome activiteit) op een stressvolle situatie (state) en anderzijds naar een blijvende toestand van angst (trait). Er bestaat een correlatie tussen beide. Bijvoorbeeld, iemand met een tekort aan zelfvertrouwen (hoge score voor ‘Trait-angst’) zal angstiger reageren (hoge score voor ‘State-angst’) wanneer hij in een situatie komt die verantwoordelijkheid eist
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Eénmalige debriefing na psychologisch trauma

Rogiers R.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 9 pagina 146 - 148


Uit deze meta-analyse blijkt dat na een psychologisch trauma een éénmalige debriefing de symptomen van een posttraumatische stress-stoornis of andere psychiatrische stoornis (angst of depressie) niet kan voorkomen.