Resultaat met woordenlijst ( 1 )


triple blind
In triple blinded studies zijn noch patiënten, noch behandelaars, noch personen die de uitkomst analyseren op de hoogte van de toegediende behandeling.
blindering
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Risico’s van bias in niet-geblindeerde studies

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 3 pagina 38 - 38