Resultaat met woordenlijst ( 0 )


waarschijnlijkheid
De kansen op een bepaalde uitkomst gedeeld door het totaal aantal kansen is de waarschijnlijkheid van deze uitkomst.
kans, Risico

n