Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Fagerström Test for Nicotine Dependence
Op basis van het antwoord op zes vragen (Hoe snel na het ontwaken rook je de eerste sigaret?; Vind je het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar roken verboden is?; Welke sigaret zou je niet kunnen missen? ; Hoeveel sigaretten rook je per dag?; Rook je meer tijdens de eerste uren van de dag dan de rest van de dag?; Rook je wanneer je ziek in bed ligt?) wordt een score van 0 tot 10 voor afhankelijkheid bepaald: een score 0-2 is zeer laag, 3-4 is laag, 5 is matig, 6-7 is hoog en 8-10 is zeer hoog.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse van meestal kleine studies met vaak een hoog risico van bias blijkt dat geen enkele interventie een langdurig effect heeft op gewichtstoename na rookstop. Verder onderzoek is zeker nuttig naar het afremmend effect op gewichtstoename en de abstinentiegraad van een gepersonaliseerd ondersteuningsprogramma voor gewichtscontrole bij personen die wensen te stoppen met roken. Ook het langetermijneffect op gewichtstoename van nicotinesubstitutie, bupropion, fluoxetine en nicotinesigaretten als hulpmiddel bij rookstop moet verder onderzocht worden.

Op weg naar de elektronische sigaret?

Laekeman G.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 4 pagina 42 - 43


Er is voorlopig nog onvoldoende bewijs dat nicotinehoudende e-sigaretten tot meer rookstop leiden dan placebo-e-sigaretten en nicotinepleisters.