Resultaat met woordenlijst ( 1 )


AVVQ-vragenlijst
Dit internationaal gevalideerde veranderingsgevoelige instrument bestaat uit 12 vragen en een paar fantoombenen waarbij patiënten gevraagd worden om er hun aders op te tekenen. De score varieert van 0 tot 100 waarbij een hogere score wijst op een slechtere levenskwaliteit.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Uit deze open-label, multicenter RCT kunnen we besluiten dat er na 6 maanden geen klinisch relevant verschil is in ziektespecifieke en globale levenskwaliteit tussen laserbehandeling, sclerotherapie met schuim en heelkunde voor de behandeling van varices in de benen van volwassen patiënten.