Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Neuropsychological test battery
De NTB bestaat uit 14 verschillende testen die allemaal verschillende schalen gebruiken om het cognitieve functioneren te meten.
Mental test battery (MTB)
NTB
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Waarom continue variabelen uitdrukken in z-scores?

Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 8 pagina 102 - 102

Vermindert een multicomponente interventie cognitieve achteruitgang bij ouderen?

Vermeulen B.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 8 pagina 100 - 101


De auteurs besluiten dat de resultaten van deze grote, langetermijn-RCT suggereren dat een multicomponente interventie het cognitieve functioneren kan verbeteren of in stand houden bij ouderen uit de algemene populatie met een verhoogd risico op dementie.