Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Medical Interview Satisfaction Scale
Patiënten scoren met een 7-punten Likertschaal (gaande van volledig eens (7) tot volledig oneens (1)) 21 items die betrekking hebben op vier domeinen in verband met de communicatie en de arts-patiënt relatie (verzachten van leed, zich goed voelen bij de communicatie, goede verstandhouding, zich voornemen om therapietrouw te zijn).
MISS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Het belang van verbale en non-verbale communicatieve aspecten tijdens de consultatie

Van Nuland M.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 2 pagina 35 - 38


Deze observationele studie met risico op selectiebias van zowel artsen als patiënten suggereert dat zowel verbale als non-verbale gedragingen geassocieerd zijn met de tevredenheid van patiënten over de consultatie. Welke non-verbale of verbale aspecten van de arts-patiëntcommunicatie deze tevredenheid het meest beïnvloeden, blijft onduidelijk.