Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Roles and Maudsley-schaal
Subjectieve 4-puntenschaal voor pijn en activiteitsbeperkingen. Scores: 1 = uitstekend (geen pijn en alle bewegingen en activiteiten haalbaar); 2 = goed (occasioneel ongemak en alle bewegingen en activiteiten haalbaar); 3 = matig (ongemak na langdurige activiteiten); 4 = zwak (beperkt in activiteiten als gevolg van pijn).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Extracorporale schokgolftherapie voor de behandeling van chronische fasciitis plantaris?

Vermeersch V. , Poelman T.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 6 pagina 143 - 146


Deze gerandomiseerde placebogecontroleerde studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat gefocusseerde hooggedoseerde extracorporale schokgolftherapie zonder lokaal anestheticum de pijn en het functioneren statistisch significant verbetert bij patiënten met langer bestaande therapieresistente fasciitis plantaris. De klinische relevantie van dit effect alsook de invloed van specifieke behandelingsmodaliteiten blijven onduidelijk.