Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Hyperhidrosis Disease Severity Scale
Deze 4-punten schaal meet de ernst van hyperhidrosis en de mate waarop de aandoening het dagelijkse leven van de patiënt beïnvloedt. Als antwoord op de vraag: “Hoe zou u de ernst van het overmatig zweten scoren?” krijgt de patiënt de keuze uit vier mogelijke antwoorden: 1. Mijn zweten is nooit merkbaar en interfereert nooit met mijn dagelijkse activiteiten. 2. Mijn zweten is te tolereren maar interfereert soms met mijn dagelijkse activiteiten. 3. Mijn zweten is bijna niet tolereerbaar en interfereert vaak met mijn dagelijkse activiteiten. 4. Mijn zweten is niet tolereerbaar en interfereert altijd met mijn dagelijkse activiteiten. De score varieert dus van 1 tot 4. (http://www.sweathelp.org/pdf/HDSS.pdf)
HDSS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Oxybutynine voor overmatig zweten?

Hoorens I. , Ongenae K.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 8 pagina 207 - 209


Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde multicenterstudie kon met oxybutynine in een dosis van 7,5 mg per dag een statistisch significante subjectieve verbetering van primaire hyperhidrosis aantonen. De klinische relevantie van dit effect is echter nog onduidelijk. Als belangrijkste ongewenste effect werd een droge mond gerapporteerd, maar een evaluatie van tolerantie en veiligheid op lange termijn is noodzakelijk.