Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Patient Assessment of Constipation – Symptoms (PAC-SYM)-vragenlijst
Deze vragenlijst wordt gebruikt om de ernst van symptomen van obstipatie te meten. Ze bestaat uit 12 items die op een 5-punten Likertschaal (0=afwezig tot 4=zeer ernstig) gescoord worden. De 12 items worden ingedeeld in drie subschalen (stoelgang, abdominale en rectale symptomen). De globale score = het gemiddelde van de verschillende scores op de 12 items.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze multicenter, dubbelblinde, placebogecontroleerde gerandomiseerde studie toont aan dat prucalopride aan een dosis van 1-2 mg per dag de stoelgangsfrequentie na 3 maanden statistisch significant verbetert bij een geselecteerde groep mannen met ernstige chronische obstipatie. De klinische relevantie en de duurzaamheid van dit effect is echter nog onduidelijk. Ook wat betreft de veiligheid is nog onderzoek op lange termijn noodzakelijk.