Resultaat met woordenlijst ( 1 )


SYNTAX-score
De SYNTAX-score is een risicostratificatiescore die ontwikkeld is om de anatomische complexiteit van coronaire letsels te meten bij patiënten met een aandoening van de linker coronaire arterie of met drietakslijden. De score is een onafhankelijke voorspeller van ongewenste cardiale en cerebrovasculaire ongewenste effecten op lange termijn bij patiënten die een percutane coronaire interventie ondergaan en is dus nuttig bij de beslissing over de optimale behandeling om patiënten te identificeren met een hoog risico van ongewenste effecten na een percutane coronaire interventie.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


De hier besproken studie rapporteert de resultaten na 10 jaar van de STICH-studie bij patiënten met coronaire ischemie en een verminderde linkerventrikelejectiefractie. De resultaten tonen na 10 jaar een significant gunstig effect aan op globale mortaliteit voor coronary artery bypass grafting (CABG) in combinatie met een optimale medische behandeling versus een optimale medische behandeling in monotherapie. Bij de evaluatie na 56 maanden was er geen positief effect op globale mortaliteit aangetoond.