Resultaat met woordenlijst ( 1 )


INTERHEART Risk Score
De INTERHEART risicoscore is een score voor het voorspellen van het risico van acuut myocardinfarct en is bruikbaar in alle werelddelen. Een score van 0 tot 9 geeft een gering risico aan, een score van 10 tot 15 een matig risico en een score van 16 of meer (tot 49) een verhoogd risico. De scorelijst bestaat uit de volgende items: persoonlijke en familiale medische anamnese, tabagisme, stress, fysieke activiteit, voeding en abdominale obesitas. De risicoscore heeft een goede prognostische waarde bij patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen voor precordiale pijn, de populatie waarvoor ze ontwikkeld is.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


De HOPE-3-studie toont aan dat 10 mg rosuvastatine per dag tijdens een periode van ongeveer 5 jaar nuttig is voor de preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen, maar geen verschil geeft in globale mortaliteit. De studiepopulatie bestond uit vooraf geselecteerde personen zonder voorgeschiedenis van cardiovasculaire gebeurtenissen, met een intermediair tot hoog cardiovasculair risico en met normale cholesterolwaarden.