Resultaat met woordenlijst ( 4 )


Sino-Nasal Outcome Test-22
De SNOT-22-vragenlijst is een gevalideerde vragenlijst die de patiënt zelf invult om de impact te evalueren van een medische of chirurgische behandeling op de ernst van de symptomen en op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De SNOT-22 is een aangepaste versie van de SNOT-20 en bestaat uit 22 items met een brede scala aan fysieke problemen, functionele beperkingen en emotionele gevolgen. Ieder item krijgt een score van 0 (geen probleem) tot 5 (het ergste wat men zich kan voorstellen). De patiënt moet ook (maximum 5) items aanduiden die de kwaliteit van leven het meest beïnvloeden. (Bron: http://www.canvasc.ca/pdf/SNOT22.pdf)
SNOT-22
Aantal resultaten : 4 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review met netwerk meta-analyse, van goede methodologische kwaliteit, besluit dat het Exhalation Delivery System, de neusspray en de stent de meest gunstige toedieningswijzen van corticosteroïden zijn bij de behandeling van chronische rhinosinusitis met neuspoliepen. Deze resultaten zijn echter gebaseerd op studies met een hoog risico van bias en het globale niveau van zekerheid van het bewijs is laag.

Deze multicenter pragmatische open-label gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat endoscopische sinusheelkunde gecombineerd met medicamenteuze therapie na 12 maanden effectiever is dan alleen medicamenteuze therapie bij patiënten met chronische rhinosinusitis met neuspoliepen waarbij een initiële medicamenteuze behandeling faalde. Het effect bereikt echter niet de vooropgestelde drempel voor klinische relevantie.

Is septoplastie een effectieve behandeling bij volwassenen met neusobstructie?

Van Zele T.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 10 pagina 113 - 116


Deze methodologisch correct uitgevoerde pragmatische multicenter open-label RCT toont aan dat septoplastie met of zonder verkleining van de onderste neusschelpen na 1 jaar leidt tot een statistisch significante verbetering van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en objectief gemeten neusdoorgankelijkheid. Postoperatieve complicaties zoals bloedingen en infecties komen vaak voor maar kennen meestal een mild verloop.

Antibiotica voor de behandeling van chronische rhinosinusitis?

Sculier J.P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 3 pagina 61 - 64


De hier besproken systematische review van de Cochrane Collaboration is goed opgezet maar includeert zeer heterogene studies met geringe tot matige methodologische kwaliteit. De resultaten van deze review brengen geen bewijs aan voor de therapeutische werkzaamheid van antibiotica voor de behandeling van chronische rhinosinusitis met of zonder neuspoliepen.