Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Leicester Cough Questionnaire
Deze gevalideerde vragenlijst bestaat uit 19 items die peilen naar de invloed van hoesten op levenskwaliteit. Ze wordt door de patiënt zelf ingevuld en varieert van 3 tot 21 (hoe hoger de score, hoe beter de levenskwaliteit). Men spreekt van een klinisch relevant verschil vanaf 1,3 punten.
LCQ
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Logopedie en kinesitherapie bij volwassenen met chronische idiopathische hoest: zinvol?

Van Kerckhove E. , Poelman T.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 6 pagina 142 - 145


Deze kleinschalige gecontroleerde gerandomiseerde studie toont aan dat een logopedische en kinesitherapeutische behandeling volgens een gestandaardiseerd protocol na vier weken behandeling, maar niet na drie maanden follow-up, resulteert in een betere levenskwaliteit bij volwassen patiënten met een idiopatische chronische hoest.