Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Nursing Delirium Screening Scale
Schaal die toelaat de toestand van verwardheid van delier te evalueren op basis van de som van de scores (0=afwezig, 1=mild aanwezig, 2=uitgesproken aanwezig) voor de items ongepast gedrag, ongepaste communicatie, hallucinaties.
Nu-DESC
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze multicenter dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat het toevoegen van neuroleptica aan de behandeling van mild tot matig ernstig delier in de palliatieve zorg af te raden is. Het is essentieel dat de aanpak van delier begint met het zoeken naar en het behandelen van de onderliggende oorzaken.