Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Obstructieve Apneu-Hypopneu Index
De OAHI is het gemiddeld aantal obstructieve en gemengde apneus + obstructieve hypopneus per 60 minuten bij EEG geregistreerde slaap. Voor de bepaling van dit gemiddelde houdt men rekening met de som van het totaal aantal obstructieve en gemengde apneus + het totaal aantal obstructieve hypopneus (=a) gedurende het totaal aantal minuten bij EEG geregistreerde slaap (=b) zoals deze elementen blijken uit de PSG. De OAHI=(a/b)x60.
OAHI
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

CPAP: effectief voor secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen?

Poelman T.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 8 pagina 204 - 207


Deze methodologisch correct uitgevoerde multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie kon niet aantonen dat CPAP het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen doet dalen bij patiënten met OSAS en een coronaire of cerebrovasculaire voorgeschiedenis.