Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Overall Dry Skin-score
Met deze 5-puntenschaal meet men de droogte van de huid: 0=geen huiddroogte; 4=vergevorderde ruwheid, grote korsten, ontstekingsverschijnselen en kloven.
ODS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Gestandaardiseerde huidverzorgingsschema’s voor droge huid bij bejaarden

Laekeman G. , Claus B.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 8 pagina 200 - 203


Deze open label studie met geblindeerde uitkomstevaluatie toont aan dat een gestandaardiseerd huidverzorgingsschema met hydraterende preparaten gedurende 8 weken de huid minder droog maakt in vergelijking met een gebruikelijke huidverzorging bij RVT-bewoners. De klinische relevantie van dit effect is echter minder duidelijk. Op basis van deze studie kunnen we evenmin een uitspraak doen over de voor- en nadelen van de gebruikte hydratatieproducten.