Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Maslach Burnout Inventory range
Deze burn-outtest bestaat uit 22 vragen die betrekking hebben op de drie meest kenmerkende symptomen van burn-out: emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderd zelfvertrouwen of verminderde persoonlijke prestaties. De vragen worden beantwoord met een 7-puntenschaal. De scores variëren van 0 tot 54 voor emotionele uitputting, van 0 tot 30 voor depersonalisatie en van 0 tot 48 voor persoonlijke bekwaamheid.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe klachten van burn-out bij artsen voorkomen en verminderen?

Michels N. , Vervaeck N.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 8 pagina 193 - 196


Uit deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat zowel individueel gerichte als organisatorische interventies op korte termijn klachten van burn-out verminderen.