Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Quality of Communication (QOC)
De QOC-vragenlijst bestaat uit 13 items met een score voor de globale kwaliteit van de communicatie en 2 subscores voor algemene communicatievaardigheden en communicatie over de zorg bij het levenseinde. De score varieert van 0 (slechtst denkbare communicatie) tot 10 (best denkbare communicatie).
QOC
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe zorgdoelen bespreken en vastleggen bij ouderen met gevorderde dementie?

Chevalier P.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 9 pagina 222 - 225


Deze RCT bij 80-plussers met gevorderde dementie die sinds ongeveer 2 jaar in een woon- en zorgcentrum verblijven en ondersteund worden door een familievertegenwoordiger, toont aan dat een interventie om de communicatie en besluitvorming te verbeteren een beperkt nut heeft. De interventie bestaat uit een video met informatie voor de familievertegenwoordiger en een gestructureerd overleg tussen het zorgteam en de familievertegenwoordiger. Het positieve effect beperkt zich tot een verbetering van de communicatie over de zorg bij het levenseinde en tot een vermindering van het aantal hospitalisaties.