Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Functional Assessment of Cancer Therapy-General scale (FACT-G)
Patiënten beoordelen op basis van een 5-punten Likert schaal (niet, een klein beetje, iets, nogal wat, zeer veel) het belang van 27 stellingen in verband met zich goed voelen op fysiek, emotioneel, sociaal en functioneel vlak gedurende de laatste zeven dagen. De maximale score bedraagt 100 en hoe hoger de score, hoe beter het algemeen welbevinden.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Uit deze recente RCT kunnen we besluiten dat het vroegtijdig inschakelen van palliatieve zorg onder de vorm van een maandelijkse consultatie met een palliatieve zorg-arts de levenskwaliteit en de stemming na 24 weken verbetert bij nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten. Uit een secundaire analyse lijkt de grootte van het effect af te hangen van het type kanker.