Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Oxford Shoulder Score
Deze door de patiënt in te vullen vragenlijst bestaat uit 12 vragen over schouderpijn en schouderfunctie (zoals gebruik van de schouder bij wassen, aankleden en andere dagelijkse activiteiten) van de afgelopen vier weken. Elk vraag heeft 5 antwoordopties gaande van geen last tot zeer veel last die gescoord worden van 0 tot 4 punten waarbij 4 punten de beste uitslag is. De score globale score varieert van 0 (meest hevige klachten) tot 48 (geen klachten).
OSS
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct opgezette open-label RCT toont aan dat zowel een corticosteroïdinfiltratie gevolgd door fysiotherapie, als manipulatie onder narcose (meestal gevolgd door een corticosteroïdinfiltratie) als artroscopische kapselrelease (meestal niet gevolgd door een corticosteroïdinfiltratie) aanleiding geeft tot een klinisch relevante verbetering van schouderpijn en schouderfunctie bij patiënten die met langdurige schouderklachten naar de tweede lijn zijn doorverwezen. Er was geen klinisch relevant verschil in het effect tussen de drie onderzochte behandelingen. Een artroscopische kapselrelease ging wel meer gepaard met ongewenste effecten en een manipulatie onder narcose was het meest kosteneffectief.

Deze Britse multicenter RCT van goede kwaliteit met inclusie van patiënten met aanhoudende subacromiale schouderpijn (subacriomaal conflict) toont geen klinisch relevant verschil na 6 maanden (en na 1 jaar) tussen een diagnostische artroscopie alleen, een artroscopie met decompressie en een opvolging zonder interventie.