Resultaat met woordenlijst ( 0 )


WEMWBS-schaal (Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scales)
Vragenlijst voor geestelijk welbevinden. De items bestrijken zowel affectieve als cognitieve aspecten van geestelijke gezondheid. Met deze schaal scoort men 14 items over psychologisch welbevinden van 1 tot 5. De score loopt op van 14 tot maximaal 70 punten.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat digitaal aangeboden cognitieve gedragstherapie in vergelijking met educatie over slaaphygiëne het dagelijks functioneren, het psychologisch welbevinden en de slaapgerelateerde levenskwaliteit statistisch significant verbeterde bij personen met insomnia die online gerekruteerd werden. De slechte therapietrouw van deze vorm van cognitieve gedragstherapie maakt het moeilijk om de klinische relevantie van het resultaat correct in te schatten.