Resultaat met woordenlijst ( 0 )


GSII-schaal (Glasgow Sleep Impact Index)
Men vraagt aan de patiënt om zijn persoonlijke top drie van belangrijkste beperkingen inzake slaapgerelateerde kwaliteit van leven op te stellen en te meten. Deze schaal scoort van 100 tot 0.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat digitaal aangeboden cognitieve gedragstherapie in vergelijking met educatie over slaaphygiëne het dagelijks functioneren, het psychologisch welbevinden en de slaapgerelateerde levenskwaliteit statistisch significant verbeterde bij personen met insomnia die online gerekruteerd werden. De slechte therapietrouw van deze vorm van cognitieve gedragstherapie maakt het moeilijk om de klinische relevantie van het resultaat correct in te schatten.