Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Sheehan Disability Scale
Door de patiënt zelf ingevulde vragenlijst die items samenbrengt die meten in welke mate het leven van de patiënt wordt gehinderd door paniek, angst, fobieën of depressieve symptomen op drie belangrijke domeinen (werk, sociaal leven of vrijetijdsactiviteiten, gezinsleven of familieverantwoordelijkheden). De patiënt geeft dit aan op een 10-punten visueel analoge schaal. De eindscore geeft de hinder op het globaal functioneren weer en schommelt tussen 0 (geen hinder) en 30 (in hoge mate gehinderd).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Farmacotherapie voor sociale fobie?

Sabbe B. , Verhoeven V.

Minerva 2019 Vol 18 nummer 8 pagina 89 - 93


Op basis van de resultaten van deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse kunnen we besluiten dat de klinische meerwaarde van SSRI’s MAOI’s, RIMA’s, benzodiazepines en GABA-analogen voor de behandeling van sociale fobie is aangetoond. Niettegenstaande de meeste studies zijn uitgevoerd met SSRI’s, kent men aan het effect van SSRI’s een zeer lage GRADE toe. Naast aanwijzingen voor publicatiebias en selectiebias is er belangrijke statistische heterogeniteit aangetoond. Deze heterogeniteit reflecteert wellicht zowel reële verschillen in effectiviteit/efficiëntie tussen de verschillende farmaca, als verschillen in studiemethodologie en in klinische kenmerken van patiënten.