Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Benign Prostate Hyperplasia Impact Index (BPHII)
Dit instrument evalueert de impact van benigne prostaathypertrofie op de levenskwaliteit. Deze score varieert van 0 tot 13 waarbij hogere scores overeenkomen met meer last. Een verandering van 0,5 wordt als klinisch relevant beschouwd. (Barry MJ, Williford WO, Chang Y, et al. Benign prostatic hyperplasia specific health status measures in clinical research: how much change in the American Urological Association symptom index and the benign prostatic hyperplasia impact index is perceptible to patients? J Urol 1995;154:1770-4. DOI: 10.1016/s0022-5347(01)66780-6)
BPHII
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review van gerandomiseerde gecontroleerde studies met een meestal onduidelijk risico op bias voor verschillende domeinen toont aan dat fosfodiësterase type 5-inhibitoren op korte termijn (maximaal 12 weken) de symptomen van benigne prostaathyperplasie op een klinisch niet relevante manier milderen ten opzichte van placebo maar niet ten opzichte van alfablokkers.