Resultaat met woordenlijst ( 1 )


tijdreeksanalyse
Een analyse van gegevens die gedurende een bepaalde periode op verschillende tijdstippen verzameld worden.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze grote Chinese observationele populatiestudie met tijdreeksanalyse bevestigt de wereldwijde evidentie dat er ook op korte termijn een verband bestaat tussen verhoogde concentraties fijn stof PM2,5 en een toename in cardiovasculaire aandoeningen.