Resultaat met woordenlijst ( 0 )


CKD-EPI-formule
Met deze formule van de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) kan men de GFR (Glomerulaire Filtratiesnelheid) inschatten. In tegenstelling tot de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)-formule is de CKD-EPI-formule ook gevalideerd om GFR-waarden tussen 60 en 90 ml/min/1,73m² en de GFR bij personen ouder dan 70 jaar in te schatten.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze retrospectieve cohortstudie suggereert dat voor de opstart van medicatie bij patiënten met type 2-diabetes, metformine veiliger en voordeliger is dan hypoglykemiërende sulfamiden op het vlak van overleving, ook wanneer de nierfunctie beperkt is tot en met stadium IIIB (eGFR >30 ml/min/1,73m²).