Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Nose Obstruction Symptom Evaluation
Deze schaal bestaat uit 5 vragen die peilen naar de ernst van neusobstructie. Elke item wordt geëvalueerd met een Likertschaal van 0=geen probleem tot 5=ernstig probleem. De maximale score varieert van 0 tot 100.
NOSE
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Is septoplastie een effectieve behandeling bij volwassenen met neusobstructie?

Van Zele T.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 10 pagina 113 - 116


Deze methodologisch correct uitgevoerde pragmatische multicenter open-label RCT toont aan dat septoplastie met of zonder verkleining van de onderste neusschelpen na 1 jaar leidt tot een statistisch significante verbetering van gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en objectief gemeten neusdoorgankelijkheid. Postoperatieve complicaties zoals bloedingen en infecties komen vaak voor maar kennen meestal een mild verloop.