Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Freezing Of Gait Questionnaire
vragenlijst bestaande uit 6 items die betrekking hebben op het ‘freezing’-fenomeen, wat gedefinieerd wordt als een plotse en voorbijgaande onmogelijkheid om doelmatige stappen te genereren, optredend bij het starten of tijdens het draaien (gangblokkade). Naast een vragenlijst maakt men ook gebruik van een video om de verschillende items te scoren. Elk item wordt krijgt een score van 0=normaal/geen/nooit tot 4=onmogelijk/altijd/maximale tijd. De maximale score varieert van 0 tot 24. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de freezing.
FOG-Q
FOGQ
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.