Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Physiotherapy Evidence Database (PEDro)-schaal
De PEDro-schaal beoordeelt 11 items over de methodologische kwaliteit van de studie: gespecifieerde in- en exclusiecriteria wel of niet aanwezig; de volgende items: gerandomiseerde toewijzing, concealment of allocation, vergelijkbare basiskenmerken, geblindeerde deelnemers, geblindeerde behandelaars, geblindeerde effectbeoordelaars, voldoende lange follow-up, intention-to-treat-analyse, vergelijking tussen studiegroepen, berekening van puntschattingen en varianties, voldaan (=1 punt) of niet voldaan (=0 punten), waarbij een score van 5 tot 10 punten op een hoge kwaliteit en een score van 0 tot 4 punten op een lage kwaliteit wijst.
PEDro
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bewegen op muziek de motorische functie, het evenwicht, freezing en loopsnelheid statistisch significant meer verbetert dan gebruikelijke zorg, dagelijkse activiteiten of shamoefentherapie (zonder gebruik van muziek) bij patiënten met de ziekte van Parkinson in stadium 2 of 3. De klinische relevantie van de gepoolde verschillen, alsook het effect op lange termijn zijn echter nog onduidelijk.