Resultaat met woordenlijst ( 0 )


percentage of positive agreement
Het percentage positieve overeenkomst drukt de verhouding uit tussen het aantal onderzochte stalen waarbij zowel de indextest als de referentietest een positief resultaat geven (echt positieven) en het aantal onderzochte stalen waarbij de indextest een negatief geeft terwijl het resultaat van de referentietest toch positief blijkt te zijn (vals negatieven). Alhoewel deze formule overeenkomt met sensitiviteit, mogen we hier de term sensitiviteit niet gebruiken omdat de referentietest niet beschouwd wordt als een gouden standaard. We weten dus niet welke patiënten de ziekte echt hebben. Op basis van de PPA mogen we evenmin besluiten welke test het meest accuraat is.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze prospectieve observationele studie toont aan dat tijdens een uitbraak van covid-19 in een wzc het herhaaldelijk afnemen van een snelle antigeentest nuttig kan zijn om besmettelijke covid-19-patiënten tijdig te detecteren.