Resultaat met woordenlijst ( 1 )


transdiagnostische benadering
een benadering van psychopathologie die ervan uitgaat dat schijnbaar zeer verschillende psychische stoornissen worden ingegeven door gemeenschappelijke psychologische processen. Het gaat dus in de eerste plaats om deze processen. Zij staat tegenover de categorische benadering, die erin bestaat de waargenomen stoornis in te delen op basis van klinische criteria, zoals bijvoorbeeld beschreven in de DSM.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie toont aan dat de Break Binge Eating-app mogelijk doeltreffend is om de globale algemene symptomatologie te verbeteren (attitudes en gedrag) bij eetstoornissen (en in mindere mate sommige specifieke aandachtspunten zoals overmatige bezorgdheid met lichaamsvorm, gewicht, voedsel en voedselrestricties en de psychosociale gevolgen ervan) bij personen met een eetbuistoornis, die zeer gemotiveerd zijn voor dit soort follow-up en geen beroep kunnen doen op de conventionele zorg.