Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Child Behavior Checklist (CBCL)
Bij elk probleem geven ouders op een driepuntsschaal aan in hoeverre dit in de afgelopen maanden bij hun kind aanwezig is. De versie voor kinderen van 1,5-5 jaar bestaat uit 99 vragen over emotionele en gedragsproblemen en een vraag over overige problemen. Bij het berekenen van scores kan gekozen worden voor een indeling in de probleemschalen Internaliserend (emotioneel reagerend, angstig/depressief, lichamelijke klachten, teruggetrokken), Externaliserend (aandachtsproblemen, agressief gedrag) en Overige problemen (slaapproblemen). Internaliserend en externaliserend samen vormen de schaal Totale problemen.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze correct uitgevoerde pragmatische multicenter enkelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat het aanbieden van een 5 maanden durende thuisinterventie, waarbij een opgeleide verpleegkundige gebruik maakt van videobeelden om ouders feedback te geven op de interactie met hun kinderen, gedragsproblemen kan doen afnemen bij één- en tweejarigen. Het effect werd echter gemeten met meetinstrumenten die niet gevalideerd zijn voor gebruik bij deze zeer jonge populatie. Daarom is het moeilijk om de klinische relevantie van het effect juist te interpreteren.