Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Critical Appraisal Skills Program-checklist
Deze tool scoort volgende criteria: de doelstellingen van het onderzoek zijn duidelijk?, kwaliteitsvolle methodologie?, onderzoeksdesign aangepast aan de doelstellingen van het onderzoek?, was de rekrutering van de deelnemers in overeenstemming met de doelstellingen van het onderzoek?, gegevensverzameling correct uitgevoerd?, juiste relatie tussen deelnemers en onderzoekers?, ethische aspecten in overweging genomen?, gegevensanalyse correct uitgevoerd?, duidelijke weergave van de resultaten?, is de studie waardevol?. Elk item wordt gescoord van ‘Ja’ (2 punten), ‘Niet duidelijk’ (1 punt) tot ‘Nee (0 punten).
CASP-checklist
CASP
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde kwalitatieve systematische review toont aan dat emotionele intelligentie essentieel is voor de verpleegkundige praktijk en een positieve invloed kan hebben op iemands persoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijke relaties en professionele prestaties. De resultaten van deze studie zijn echter beperkt extrapoleerbaar. Toekomstig onderzoek zal meer geografisch gespreid moeten zijn en zal alle sectoren binnen het domein van de verpleegkunde, alsook het onderwijs, erbij moeten betrekken.