Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Functional Assessment of Cancer Therapy – Lymphedema (FACT-B+4)
vragenlijst ontworpen om de functionele, emotionele en sociale impact van lymfoedeem bij volwassen borst-kankerpatiënten te beoordelen. Ze bestaat uit 41 items gewaardeerd op een Likert-schaal van 1 tot 5 en bestrijkt de laatste 7 dagen voor de test.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze RCT van goede methodologische kwaliteit toont dat bij patiëntes met borstkanker die geopereerd moeten worden en een risico van postoperatieve complicaties hebben, een gestructureerd oefenprogramma de functie van het bovenste lidmaat na 1 jaar kan verbeteren, vergeleken met gebruikelijke zorg, zonder aanleiding te geven tot meer risico’s. Dit programma werd alleen toegepast door gespecialiseerde kinesitherapeuten en bij gemotiveerde patiëntes.