Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Discontinuation-Emergent Signs and Symptoms (DESS) checklist
Met deze vragenlijst kan men de aanwezigheid van nieuwe of verergerende ontrekkingsverschijnselen na het stoppen van SSRI’s beoordelen. Patiënten wordt gevraagd om voor 43 symptomen aan te duiden of ze de voorbije 7 dagen afwezig waren, nieuw waren, oud waren en verergerd, oud waren maar verbeterd, oud waren maar onveranderd gebleven zijn.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Antidepressiva verminderen het risico van herval maar succesvol stoppen is wel mogelijk

Van Leeuwen E. , Christiaens T.

Minerva 2022 Vol 21 nummer 6 pagina 132 - 135


Uit deze methodologisch goed uitgevoerde dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde studie bij eerstelijnspatiënten, blijkt dat bij personen met recidiverende depressie 56% binnen het jaar hervalt na het stoppen van hun antidepressivum in vergelijking met een herval van 39% bij patiënten die hun antidepressivum verderzetten (wat neerkomt op een NNH van 6 voor stoppen). De studieresultaten zijn niet volledig extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk omdat de meeste langdurige gebruikers van antidepressiva in de eerste lijn slechts één of zelfs geen vroegere depressie doormaakte, in tegenstelling tot de hoge recidiefkans in de studiepopulatie. Over het stoppen van antidepressiva is er nood aan studies bij patiënten met lichtere depressieve beelden, alsook over het effect van tragere afbouwschema’s.