Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Shoulder Rating Questionnaire
Deze door de patiënt zelf in te vullen beoordeelt de ernst van de schoudersymptomen en de functionele status van de schouder. Meer specifiek worden de volgende domeinen geëvalueerd: globale inschatting, pijn, ADL, recreatieve- en sportactiviteiten, werk, tevredenheid, verbeterpunten. De score varieert van 17 (slechts) tot 100 (best).
SRQ
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde open-label RCT met blinde effectmeting toont aan dat bij patiënten van gemiddeld ongeveer 60 jaar oud, met een subacromiaal pijnsyndroom, een uitgebreid en intensief oefenprogramma 3x/week, gesuperviseerd door de kinesitherapeut, na 6 maanden even effectief is als een dagelijks uitgevoerd thuisprogramma, op vlak van verbetering van functioneren en verminderen van pijn. In beide groepen zag men ten opzichte van de beginmeting na 6 maanden echter wel een klinisch relevante verbetering van functioneren en vermindering van pijn.