Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Bang Blinding Index
Aan de deelnemers wordt gevraagd aan welke gerandomiseerde groep ze denken toegewezen te zijn toegewezen; de index varieert tussen -1 en +1 met 0=succesvolle blindering; een positieve waarde betekent meer juiste antwoorden dan verwacht door toeval; hoe positiever, hoe meer deelnemers waarbij de blindering niet gelukt is.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Gelijktijdige of gespreide toediening van covid-19- en influenzavaccins?

Michiels B.

Minerva 2022 Vol 21 nummer 8 pagina 190 - 194


Deze goed uitgevoerde non-inferioriteitsstudie toont aan dat er geen veiligheidsprobleem is bij het gelijktijdig toedienen van een covid-19- en een influenzavaccin. De studie was echter niet opgezet om non-inferioriteit op vlak van effectiviteit aan te tonen.