Resultaat met woordenlijst ( 1 )


aangepaste Lund-Kennedy endoscopie score
Endoscopisch beoordeelt men elke neusholte op aanwezigheid van poliepen (0=geen poliepen, 1=poliepen reiken tot de middelste neusgang, 2=poliepen reiken tot voorbij de middelste neusgang), van oedeem (0=geen oedeem, 1=mild oedeem, 2=ernstig oedeem) en van afscheiding (0=geen afscheiding, 1=dunne en klare afscheiding, 2=dikke en gele afscheiding); de totale score varieert van 0 tot 12.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze multicenter pragmatische open-label gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat endoscopische sinusheelkunde gecombineerd met medicamenteuze therapie na 12 maanden effectiever is dan alleen medicamenteuze therapie bij patiënten met chronische rhinosinusitis met neuspoliepen waarbij een initiële medicamenteuze behandeling faalde. Het effect bereikt echter niet de vooropgestelde drempel voor klinische relevantie.