Resultaat met woordenlijst ( 1 )


transitiviteitshypothese
Een wiskundige hypothese die ervan uitgaat dat als een verband wordt aangetoond tussen een eerste element en een tweede, en vervolgens tussen het tweede en een derde, het verband ook kan worden aangetoond tussen het eerste en het derde element.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Behandeling van slapeloosheid bij volwassenen: welke farmacologische benadering?

Evrard P.

Minerva 2023 Vol 22 nummer 1 pagina 18 - 22


Deze systematische review met netwerk meta-analyse, van goede methodologische kwaliteit maar met methodologische beperkingen, schuift eszopiclone en lemborexant naar voor als de behandelingen met de beste werkzaamheid voor slapeloosheid bij volwassenen op lange termijn. Deze resultaten steunen over het algemeen op een lage mate van zekerheid en houden geen rekening met de huidige praktijk in België, waar eszopiclone en lemborexant niet beschikbaar zijn. Laten we ook niet vergeten dat momenteel alleen niet-farmacologische benaderingen worden aanbevolen voor de langdurige behandeling van slapeloosheid.