Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Tilburg frailty indicator
Vragenlijst bestaande uit 15 vragen over fysiek en psychosociaal functioneren. Wanneer men 5 of meer vragen met ‘ja’ beantwoord, is er een verhoogd risico van kwetsbaarheid.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse toont aan dat oefeningen met weerstandsbanden de kwetsbaarheid (na 24 weken) en de depressieve klachten (na 12 en 24 weken) in beperkte mate verminderen bij kwetsbare ouderen. Door het hoge risico voor bias van de geïncludeerde RCT’s als gevolg van het ontbreken van blindering van patiënten en zorgverleners en wegens het mogelijke risico van publicatiebias, is de sterkte van het bewijs laag. Bovendien zijn de studies klinisch sterk heterogeen (verschillen in volume en duur van de weerstandsoefeningen en in de manier waarop de uitkomstmaten gemeten worden) wat een correcte interpretatie van de resultaten bemoeilijkt.